LSD
LSD

Opis
Zastosowanie w medycynie
Działanie fizjologiczne
Odczucia subiektywne
Postacie i sposoby przyjmowania
Właściwości uzależniające
Zewnętrzne oznaki używania
Szczególne zagrożenia

Powrót do strony głównej

Opis

LSD to środek z grupy halucynogenów, związek kwasu lizergowego, powszechnie znany jako "kwas", powodujący omamy wzrokowe, słuchowe i dotykowe.
LSD jest jednym z najtańszych i najszerzej dostępnych narkotyków. Praktycznie całkowicie wyparło ono inne psychodeliki. Od ponad dwudziestu lat jest to najpopularniejszy środek halucynogenny.
Substancją aktywną w LSD jest dietyloamid kwasu lizergowego (LSD-25).

Powrót do spisu treści


Zastosowanie w medycynie

Najpoważniejsze próby medycznego stosowania LSD dotyczyły psychiatrii, a dokładnie leczenia schizofreników. Niestety trudno znaleźć w literaturze wiarygodne opisy efektów terapeutycznych LSD w tym ujęciu, mimo iż w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych opublikowano ponad tysiąc badań dotyczących około 40 tysięcy pacjentów.

Powrót do spisu treści


Działanie fizjologiczne
  • zawroty głowy
  • rozszerzenie źrenic i suchość w ustach
  • drżenie mięśniowe i skurcze mięśni klatki piersiowej
  • osłabienie i nudności
  • kołatanie serca
  • wzrost ciśnienia krwi
  • zapis fal mózgowych (EEG) osoby znajdującej się pod wpływem LSD-25 przypomina stan pobudzenia i niepokoju
  • rozszerzenie źrenic i silne poty to dodatkowe objawy fizyczne pojawiające się przy zatruciu LSD
Długość działania
  • Efekty zależą od ilości użytego LSD i osiągają szczyt w przeciągu okresu od jednej do trzech godzin po zażyciu środka. Halucynacje mogą trwać od 8 do 12 godzin.

Powrót do spisu treści


Odczucia subiektywne

Osoba pod wpływem LSD jest bardzo podatna na każdy rodzaj sugestii, w szczególności autosugestię. Zarówno rodzaj halucynacji, jak i ich treść są uzależnione od nastawienia osoby zażywającej środek i od atmosfery, w której dochodzi do jego użycia.

Pozornie "pozytywne" efekty działania

Wywoływane przez LSD, pod względem psychicznym, objawy są bardzo różnorodne. Nie mniej jednak do najczęściej pojawiających się można zaliczyć:

  • zmianę poczucia kształtów i barw
  • niewyraźne widzenie całości i ostrzejsze widzenie kontrastów
  • wyostrzenie słuchu
  • poczucie obcości własnego ciała
  • omamy, złudzenia i urojenia wzrokowe
  • zmiany nastroju i euforię
  • subiektywne poczucie wolniejszego upływu czasu
  • gonitwę myśli i zmniejszenie zdolności krytycznego osądu.
Czasem pojawia się uczucie lekkości, bądź przeciwnie - ociężałości. Przedmioty widziane po otwarciu oczu zwykle zdają się błyszczeć, a nawet najprostsze z nich nabierają niezwykłego znaczenia symbolicznego.

Negatywne efekty działania

  • problemy z zachowaniem równowagi i mówieniem
  • zła ocena odległości oraz własnych umiejętności
  • niespójność wypowiedzi
  • zimne dłonie i stopy
  • wymioty
  • uczucie nacisku na klatkę piersiową ("ciasny sweterek")
  • uczucie oszołomienia, osamotnienia
  • depersonalizacja
  • bezsenność
  • panika, lęk, płacz, śmiech
  • "złe podróże" (bad trip) - stany charakteryzujące się m.in. poczuciem utraty zmysłów, halucynacjami o bardzo przerażającej treści, nieprzyjemnymi doznaniami dotyczącymi własnego ciała

Powrót do spisu treści


Formy występowania i sposoby przyjmowania
  • Najczęstszą formą tego psychodeliku są będące w nielegalnej dystrybucji kolorowe papierowe znaczki wielkości przedstawiające różne symbole graficzne - nasączone roztworem LSD.
  • Stosowane są one doustnie (ssanie lub włożenie pod język).
  • LSD ma niezwykle niską dawkę efektywną: każdy znaczek zawiera ok. 300 mikrogramów LSD (w Polsce czasem 100 mikrogramów z dodatkiem amfetaminy dla wzmocnienia efektu).
  • Prędkość działania LSD jest zależna od sposobu przyjęcia środka. I tak, brany doustnie (droga pokarmowa) przynosi efekty dopiero po ponad 40 minutach, u osób szczególnie wrażliwych - wcześniej, nawet po 15.
  • Często jest przyjmowana poprzez włożenie pod język, a więc wchłaniana przez dziąsła.
  • LSD może być również, co jest szczególnie niebezpieczne, włożona pod powiekę oka.

Powrót do spisu treści


Właściwości uzależniające

Uzależnienie psychiczne

Występuje raczej rzadko - tylko wyjątkowo prowadzi do nieodpartej chęci ponownego przyjęcia.

Uzależnienie fizyczne

Brak możliwości fizycznego uzależnienia - niezależnie od częstotliwości przyjmowania, organizm nie włącza LSD do metabolizmu. Nie zaobserwowano, oprócz uczucia ospałości i czasem przygnębienia, żadnych objawów abstynencji po odstawieniu LSD.

Zjawisko tolerancji

Zauważono, że częste używanie LSD powoduje nieznaczny wzrost tolerancji. Wzrost ten waha się w granicach od 15 do 25%.

Powrót do spisu treści


Zewnętrzne oznaki używania
  • rozszerzone źrenice i słaba ich reakcja na światło
  • dziwne, nieracjonalne wypowiedzi
  • wesołkowatość i bełkotliwa mowa
  • brak koordynacji ruchowej i widoczne zaburzenie orientacji przestrzennej
Na co należy zwrócić uwagę
  • bibułka nasączana roztworem
  • cukier w kostkach
  • opłatki
  • małe tubki z płynem
  • silny zapach potu

Nazwy slangowe

  • kwas, kwach, kwasik, papierek, krysztatek, kamyczek, trip, ejsid, tejbs, listek
  • nazwy własne bibułek z kolorowym nadrukiem, np. Asterix

Powrót do spisu treści


Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwa
  • Mimo, że zazwyczaj osoba odurzona LSD zdaje sobie sprawę z tego, że jest pod wpływem halucynacji - niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia może wynikać z nieracjonalnego zachowania się: błędnej oceny odległości, czasu i własnych możliwości.
  • Ciągłe zażywanie LSD powoduje uszkodzenia mózgu oraz zmiany chromosomalne.
  • Szczególnie przy stosowaniu zbyt dużych dawek mogą pojawić się poważne urojenia, które wpływając na zachowanie zagrożą bezpieczeństwu odurzonej osoby.
  • W przypadku używania LSD, u niektórych osób może mieć to wpływ na wyzwalanie się stanów psychotycznych (indukcja schorzeń psychiatrycznych) a także na występowanie tendencji samobójczych.
  • Flashback - możliwość ponownego, chwilowego wystąpienia wrażeń i halucynacji doznanych podczas odurzenia mająca miejsce w pewnym odstępie czasowym od momentu odurzenia (nawet po kilku tygodniach czy miesiącach).
  • Przedawkowanie ze śmiertelnym skutkiem nie jest możliwe - nie występuje zagrożenie życia bezpośrednio ze strony samej substancji chemicznej.
Strona opracowana w oparciu o materiały udostępnione dzięki uprzejmości
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Polskiej Sieci Redukcji Szkód.

Powrót do strony głównej
(c) Narkotyki i TY - www.narkotyk.co